Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

ÖNÜMLER

BIZ hakda

KOMPANI PRA PROFILI

    hakda

1996-njy ýylda döredilen ştab-kwartirasy we iki satuw kompaniýasy Şijiazhuang Hegerls welaýatynda, önümçilik bazasy Hebei Sinhe senagat zolagynda ýerleşýär. Biz Hytaý Saklaýyş we paýlaýyş birleşiginiň / Hebei häzirki zaman logistika birleşiginiň partiýa geňeş bölümi we Hebei biziň hasaba alnan söwda belligi.

HABARLAR

habarlar01

Gatnaşykly ulag kömek soraýar

Gatnaşyk işçi güýjüni boşadýar, ýöne duýmaýan ammar we gözleg maşynlary hem goralmalydyr.Gatnaşyk ulanylanda aşakdaky ýagdaýlaryň bolup geçýändigini görüň.

Ammar netijeliligi bilen sagatda 300 hadysa çenli ulag liniýasy
Adam kompýuteriniň özara täsiri köp funksiýaly ...
Guty saklaýan robot (ACR) ulgamy, 200 guty / sagatda ammar netijeliligi bilen adam-maşyn göni sortlaýyş iş stansiýasydyr